Wat is de betekenis van het wonder van water in wijn veranderen voor jou als bijbelstudent?

Het water veranderde in wijn/bloed. Het eeuwige in de sterfelijkheid. Jehovah veranderde in Jezus. De beschrijving van het wonder te Kana kan Johannes’ symbolische manier zijn om te vertellen over de geboorte, schreef Huntsman.

Wat was de betekenis van Jezus die water in wijn veranderde?

Jezus, zijn moeder en zijn discipelen wonen een bruiloft bij in het dorp Kana. Wanneer de wijn op het feest opraakt, verandert Jezus water in wijn en toont zo zijn goddelijkheid aan zijn leerlingen.

Wat is een les voor jouw leven die je kunt leren uit het verzoek van Maria aan Jezus op de bruiloft te Kana?

Nadat ze met Jezus gesproken had, vroeg ze hem als moeder niet waarom ze het nu niet deed, maar ze ging tegen de bedienden zeggen: “Doe wat Hij jullie zegt.” Als we vol vertrouwen op God zijn, zal Hij je onbeperkte vreugde in je leven brengen.

Wat is de betekenis van wijn in de Bijbel?

Het drinken van een beker sterke wijn tot de droesem en het dronken worden worden soms voorgesteld als een symbool van Gods oordeel en toorn, en Jezus zinspeelt op deze beker des toorns, waarvan hij zelf meermalen zegt dat hij die zal drinken.

Wat stelt water voor in de Bijbel?

Water heeft de kracht om te zuiveren, om bevrijding te schenken, en het kan ook kwaad en vijanden vernietigen zoals in de verhalen over de zondvloed (Genesis 6:17) en de vlucht van Israël uit Egypte (Exodus 14:1-15:21). 70 tot 75% van de oppervlakte van de aarde is bedekt met water.

Wat leert ons het wonder van Kana?

In de Evangeliën benadrukt Jezus’ aanwezigheid op de bruiloft te Kana zowel het persoonlijke als het gemeenschappelijke karakter van het Nieuwe Verbond. En dat Hij water in wijn veranderde zodat het feest kon doorgaan, toont aan dat het Nieuwe Verbond van dienstbaarheid en vergeving een blij, vreugdevol verbond is.