Waarom worden de trappistenbieren van Enkel niet in het openbaar verkocht?

Wat is een Enkel bier?

Patersbier is ook bekend als enkel, wat “enkel” betekent in het Nederlands. De stijl is waarschijnlijk ontstaan toen monniken een extra sparge van een giststarter deden om overgebleven suikers te extraheren. Eenmaal verzameld, wordt het gebrouwen als zijn eigen bier en wordt het een zeer sessiebier. Deze lang beoefende brouwtechniek staat bekend als parti-gyle.

Wat is het verschil tussen abdij- en trappistenbier?

Trappistenbieren zijn abdijbieren die nog steeds door trappistenmonniken worden gebrouwen, terwijl abdijbieren bieren zijn die ooit door monniken werden gebrouwen, maar nu door seculiere brouwerijen worden gebrouwen, op het monastieke domein of in verwijzing naar de abdij. Een trappist is dus een abdijbier. Maar een abdijbier is niet noodzakelijk een trappist.

Hoeveel kloosters brouwen nog Trappistenbier?

Veertien kloosters
Trappistenbier wordt gebrouwen door trappistenmonniken. Veertien kloosters – zes in België, twee in Nederland en één in Oostenrijk, Italië, Engeland, Frankrijk, Spanje en de Verenigde Staten – produceren momenteel trappistenbier als lid van de Internationale Vereniging Trappist (ITA).

Zijn trappistenbieren goed?

Trappistenbieren worden consequent tot de beste bieren ter wereld gerekend – Westvleteren XII werd in 2012 zelfs uitgeroepen tot ’s werelds beste bier – maar het kan ronduit onmogelijk lijken om sommige bieren te bemachtigen.

Maakt New Belgium nog steeds Abbey?

Dit bier wordt niet langer door de brouwerij geproduceerd.